P.tesi - C.tesi - 9:00 - 18:00
(+90) 0535 974 75 55
info@rotadanismanlik.com
Rota Teşvik & Danışmanlık Hizmetleri
 

Kurumsal Erp Entegre Muhasebe Sistemleri Nedir ?

​​ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır. ERP bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir. ​Bu sisteme Kurumsal Erp Entegre Muhasebe Sistemidir.​

Bu, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gerekli olan emek, makine, malzeme gibi kaynakların etkin kullanımını sağlayan entegre yöne tim sistemlerine verilen ortak bir isimdir. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm verilerini ve süreçlerini bir araya toplamayan veya toplamaya yardımcı olan, genellikle kullanımı kolay sistemlerdir.

Klasik ERP yazılımı, işlem yapmak için çeşitli bilgisayar programlarını ve ekipmanlarını kullanır. ERP sistemleri, esas olarak çeşitli verilerin saklanabileceği entegre bir veritabanı kullanır.​

ERP sistemleri, çok sayıda iş sürecini bir araya getirir ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. ERP sistemleri, kurumun ortak işlem verile rini birden fazla kaynaktan toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır ve tek doğruluk kaynağı ile veri doğruluğu sağlar.​

ERP sistemleri günümüzde, her sektörden tüm büyüklüklerdeki binlerce işletmenin yönetiminde kritik önem taşımaktadır. Bu şirketler için ERP, tıpkı elektrik enerjisi gibi vazgeçilmezdir.

ERP Temel Prensipleri

​Erp sistemleri, genellikle ortak bir veritabanı üzerinde tek ve tanımlı veri yapısı (şema) kullanacak şekilde tasarlanır. Bu da kurum genelinde kullanılan bilgilerin normalleştirilmesine, genel tanımlara, kullanıcı deneyimlerine dayalı hâle getirilmesine yardımcı olur. Bu temel yapılar daha sonra işletme departmanlarındaki (örneğin finans, insan kaynakları, mühendislik, pazarlama, operasyon) iş akışlarının getirdiği iş süreç leriyle birbirine bağlanır, sistemler ve bunları kullanan insanlar arasında bağlantı sağlar. Kısaca söylemek gerekirse ERP, modern bir kurum da çalışan, süreç ve teknolojileri entegre etmeye yarar.

Örneğin: Birden fazla tedarikçiden parça ve bileşen satın alarak otomobil üreten bir şirketi düşünün. Bu malların istenmesi ve satın alınması, ayrıca satın almadan ödemeye kadarki sürecin tamamındaki her bir bileşenin, entegre kurumsal iş akışlarına, iş süreçlerine, raporlara ve ana litiklere bağlı düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanmasını sağlamak için bir ERP sistemi kullanabilir. Erp bu otomotiv üretim şirke tine uygun şekilde konuşlandırıldığı zaman, örneğin “ön fren balataları“ bileşeni; parça adı, ebat, malzeme, kaynak, lot numarası, tedarikçi parça numarası, seri numarası, maliyet ve teknik bilgilerin yanı sıra diğer açıklayıcı ve veri odaklı unsurlarla düzgün biçimde tanımlanır. Veri ler her modern şirketin can damarı olduğundan ERP, rollerini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleri için bu bilgilere ihtiyaç du yan her bireyin ve sistemin bu bilgileri toplamasını, organize etmesini, analiz etmesini ve dağıtmasını kolaylaştırır.

​ERP bu veri alanlarının ve niteliklerinin şirketin genel kayıtlarında doğru hesapla yer almasını, böylece tüm maliyetlerin uygun şekilde izlen mesini ve temsil edilmesini sağlar. Ön fren balatalarına bir yazılım sisteminde (veya belki bir dizi elektronik tabloda) "ön frenler", bir diğerin de "fren balataları" ve başka bir yerde "ön balatalar" denilirse, otomotiv üretim şirketinin ön fren balatalarına yılda ne kadar harcandığını, te darikçileri değiştirmesi veya daha iyi fiyat için pazarlık yapması gerekip gerekmediğini anlaması zor olacaktır.

​Geniş dağıtım için merkezi veri toplama, temel ERP prensiplerinden birini oluşturur. ERP sistemleri birbiriyle bağlantılı olmayan elektronik tablolardan oluşan dipsiz bir envanterle birden fazla ayrı veritabanı kullanmak yerine, CEO'dan borç hesapları görevlilerine kadar tüm kulla nıcıların veri oluşturmasını, depolamasını ve ortak süreçlerle türetilen aynı verileri kullanabilmesini sağlamak üzere karmaşıklığa çeki düzen verir. Güvenli ve merkezi hâle getirilmiş bir veri havuzu sayesinde kurumdaki herkes verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğundan emin ola bilir. Hataya açık elektronik tabloları kullanmaktan, üç aylık bilançolardan ödenmemiş alacaklar raporlarına kadar kurum genelinde gerçek leştirilen her görev için veri bütünlüğü sağlanır.

ERP'nin İş Değeri

​Günümüzün iş dünyasında erp'nin etkisi göz ardı edilemez. Kurumsal veriler ve süreçler Erp sistemlerinde toplandıkça işletmeler, ayrı depart manları birbirleriyle uyumlu hâle getirip iş akışlarını iyileştirerek önemli tasarruflar elde edebilirler. Spesifik iş avantajlarına bazı örnekler:

  • Geliştirilmiş iş içgörüleri; Raporlarla oluşturulan gerçek zamanlı bilgilerden elde edilir

  • Daha düşük operasyon maliyetleri: Düzenli iş süreçleri ve en iyi uygulamalarla sağlanır

  • Artan iş birliği: Kullanıcıların sözleşmelerde, isteklerde ve satın alma siparişlerinde veri paylaşması sayesinde sağlanır

  • Verimlilik artışı: Birçok işletme biriminde ve iyi tanımlanmış işletme süreçlerinde ortak bir kullanıcı deneyimi sayesinde sağlanır

  • Tutarlı altyapı: Arka ofisten ön ofise, tüm iş faaliyetleri aynı görünümü ve hissi verir

  • Daha yüksek kullanıcı benimseme oranları: Ortak bir kullanıcı deneyimi ve tasarımla elde edilir

  • Azalan risk: Geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller sayesinde sağlanır

  • Düzgün biçimlendirilmiş ve entegre sistemlerle daha düşük yönetim ve operasyon maliyetleri

Bir ERP Çözümüne Geçmek İçin Sebepler Nelerdir ?

1 - Yeni ve gelişen teknolojileri kolayca benimseyin

2 - Mevcut ERP Sisteminizin değerini artırın

3 - Yeni teknolojilere erişin

4 - Üçüncü taraf bağımlılıklarını azaltın

5 - Finansal sistemlerinizi dönüştürün

6 - Daha sağlam güvenlik kaynakları

7 - Talep gören yetenekleri kendinize çekin

Kurumsal Entegre Muhasebe Sistemleri
Hızlı Menü
Müşteri Merkezi
Hizmetlerimiz
Hizmetler
İş Ortakları
Yapılan araştırmalara göre dışarıdan danışmanlık hizmeti almak; ihtiyaçlarınızın hızlı giderilmesine doğru yönlendirmelerle doğru kararlar almaya ve finansal açıdan şirketiniz için maliyeti düşürmeye olanak sağlar. Rota Danışmanlık olarak mali ve hukuki konularda alanında yetkin ve uzman perso nellerimizle hizmet veriyoruz.
www.rotadanismanlik.com @ Copyright 2022 Tüm hakları Saklıdır