P.tesi - C.tesi - 9:00 - 18:00
(+90) 0535 974 75 55
info@rotadanismanlik.com
Rota Teşvik & Danışmanlık Hizmetleri
 
Ticaret Bakanlığı Başvuru ve Süreç Takibi Danışmanlık ve Hizmetleri
Tubitak Başvuru ve Süreç Takibi Danışmanlık ve Hizmetleri
Kosgeb Başvuru ve Süreç Takibi Danışmanlık ve Hizmetleri
Dış Ticaret Başvuru ve Süreç Takibi Danışmanlık ve Hizmetleri
Teşvik Destek & Yatırım Danışmanlığı
Teşvik ve Devlet Destekleri Danışmanlığı
 

Türkiye’de yatırım teşvikleri ekonomi politikasının güçlü bir enstrümanı olarak kullanılmaktadır. Yatırım teşvik sisteminde sektörel ve coğrafi farklılıklar göz önünde bulundurulmakta, yararlanı labilecek teşvik unsurları ve miktarı, ekonomik dönüşüm sağlama ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlarıyla farklılaştırılmaktadır. Son dönemde, ilave teşvik unsurlarının eklen mesi, sektörel ve hatta ürün bazında düzenlemeler getirilmesi ile teşvik mevzuatı ve uygulaması kompleks bir hal almıştır. Teşviklerden yararlanma düzeyi, mevzuat bilgisi ve uygulama yet kinliği ile de yakından ilgilidir.

Yatırım teşviklerinin yanı sıra, ihracata yönelik hemen her türlü faaliyet için oldukça yüksek tutarda ve çeşitlilikte destekler sağlanmaktadır. Benzer şekilde, ar-ge faaliyetleri de ar-ge merkez leri, teknoparklar ve ar-ge harcamalarına sunulan vergisel avantajlar ve hibeler ile desteklenmektedir.

Sys Builder Dr Teşvik Departmanı, tüm devlet desteklerinden azami yararı elde etmeniz için yanınızda olacaktır. Destekleri sağlayan birimlere yapılacak resmi başvuruların gerçekleştirilme si, öncesin de yapılacak hazırlık çalışmalarının yönlendirilmesi, teşviklerin uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında verilecek başvuru ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir hizmetler bütünü tarafımızca sunulmaktadır.

Teşvik hizmetlerimizin bir diğer katkısı, sürekli güncellenen, çok sayıdaki desteklere ilişkin gelişmeleri değerli müşterilerimiz adına takip ediyor olmamızdır. 

Hızlı Menü
Müşteri Merkezi
Hizmetlerimiz
Hizmetler
İş Ortakları
Yapılan araştırmalara göre dışarıdan danışmanlık hizmeti almak; ihtiyaçlarınızın hızlı giderilmesine doğru yönlendirmelerle doğru kararlar almaya ve finansal açıdan şirketiniz için maliyeti düşürmeye olanak sağlar. Rota Danışmanlık olarak mali ve hukuki konularda alanında yetkin ve uzman perso nellerimizle hizmet veriyoruz.
www.rotadanismanlik.com @ Copyright 2022 Tüm hakları Saklıdır